دکتر محمدهادی قیومی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و دستگاه تناسلی (نازایی)
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران